Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında ulusal ve uluslararası yönetmenlikler, kanun ve mevzuatlar yayınlanmaktadır.